Psychoterapia rodzin

Psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinna jest zalecana w przypadku, gdy w rodzinie występują problemy z komunikacją, częste kłótnie, brak bliskich kontaktów, frustracja związana z relacjami między członkami, a także po rozwodzie rodziców. Kłopoty w rodzinie wpływają na każdego członka systemu, a psychoterapia rodzinna ma na celu pomóc rozwiązać problemy i ułatwić komunikację między nimi.

Psychoterapia systemowa jest szczególnie zalecana w przypadku przemocy fizycznej lub choroby psychicznej jednego z członków rodziny, szczególnie w przypadku zaburzeń odżywiania. W psychoterapii powinny uczestniczyć wszystkie osoby z rodziny, które dotyczy problem, a nie ma wymaganej, czy określonej liczby członków uczestniczących w psychoterapii rodzinnej.

Podczas psychoterapii dla rodzin staram kierować rozmowami i umożliwić członkom rodziny komunikację, znalezienie porozumienia i rozwiązanie problemu w bezpieczny i komfortowy sposób. Analizuję sytuację i proponuję konkretne sposoby pracy pomiędzy sesjami terapeutycznymi, takie jak ćwiczenia psychologiczne, czy techniki efektywnej komunikacji.

Terapia rodzinna opiera się na założeniu, że każda rodzina jest systemem, w którym każdy członek oddziałuje swoim zachowaniem na pozostałych. Trudności psychiczne jednego członka rodziny są odzwierciedleniem problemów całego systemu, a więc terapia jest zalecana nawet w przypadku, gdy oficjalnie tylko jedna osoba choruje. W trakcie terapii rodzina dowiaduje się, jak pozostali postrzegają problem, a ja wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomagam w wypracowaniu sposobów na ich rozwiązanie.

Psychoterapia rodzinna może być skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów, które dotyczą całej rodziny. Jednak wybór doświadczonego i uważnego psychoterapeuty rodzinnego jest kluczowy dla powodzenia terapii. Dlatego, jeśli szukasz pomocy dla swojej rodziny zapraszam na konsultację i terapię do mojego gabinetu psychoterapii w Lublinie, pomogę wam rozwiązać problemy i poprawić jakość waszego życia rodzinnego

Image

Psychoterapia indywidualna

Terapia indywidualna polega na pomocy pacjentowi w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, myślowymi i społecznymi, które utrudniają mu funkcjonowanie na co dzień.

Image

Psychoterapia par

Psychoterapia par to proces pomocy skierowany dla osób, które doświadczają trudności bądź kryzysu w relacji partnerskiej lub małżeńskiej.

Image

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinna jest formą pomocy, która skierowana jest dla rodzin, które doświadczają trudności w obrębie systemu rodzinnego lub trudność jednego z członków rodzinny jest zależy od relacji panujących w niej.

© 2023 AgataPoreba.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone