Czytelnia

Psychoterapia jako forma pomocy

Psychoterapia jako forma pomocy

Psychoterapia jako forma pomocy

Psychoterapia jest formą pomocy drugiemu człowiekowi, która skupia się na głębokim poznaniu siebie samego dzięki specyficznej relacji pomiędzy terapeutą a Klientem. Jako dziedzina wiedzy empirycznej psychoterapia wywodzi się z psychologii, filozofii oraz medycyny. Niewątpliwie jest to dziedzina praktyczna, w której posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności terapeuta prowadzi Klienta przez ścieżki jego wnętrza. Należy pamiętać, że psychoterapia nie jest tylko i wyłącznie formą leczenia, gdyż pozwala również odkryć swój potencjał oraz otwiera przestrzeń na doświadczanie go na nowo.

Gabinet spotkań psychoterapeuty z Klientem jest metaforą bezpiecznego miejsca, w którym może on uzyskać zrozumienie oraz akceptację. Klient może w takim samym stopniu przeżywać w tym miejscu radość, szczęście, jak i smutek, ból oraz cierpienie. Ma prawo zastanawiać się nad przyczynami swoich zachowań, słusznością swoich wyborów oraz ich kierunkiem. Psychoterapia skierowana jest dla każdego, kto wyraża taką potrzebę oraz jest nią zainteresowany. Jako forma leczenia psychoterapia pomaga osobom z zaburzeniami np. nerwicami czy zaburzeniami odżywiania. Jest ona również bardzo pomocna w problemach emocjonalnych, trudnościach w nawiązywaniu relacji, w przeciążeniach spowodowanych stresem oraz obowiązkami życia codziennego, w konfliktach rodzinnych czy problemach związanych z biegiem życia tj. utrata sensu życia, żałoba lub poczucie bezradności.

Klientem gabinetu psychoterapeutycznego może być każdy kto chce polepszyć swoją wiedzę o sobie, doświadczyć wolności oraz móc w pełni odnaleźć swój potencjał. W psychoterapii istnieje wiele nurtów, od których zależy przebieg sesji oraz rodzaj relacji Klienta z terapeutą. Istnieje bardzo wiele dróg, które prowadzą do zrozumienia siebie samego. Decyzja o wyborze podróży w głąb siebie nie zawsze jest łatwa oraz może towarzyszyć jej lęk. Jednak jedynie poprzez pokonywanie swoich lęków możemy dojść do prawdy, która jest w naszym wnętrzu.

© 2023 AgataPoreba.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone