Czytelnia

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra - czym się różnią?

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra - czym się różnią?

Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra

W życiu każdego człowieka pojawiają się trudności i przeciwności losu. Nie jesteśmy w stanie na zawsze uwolnić się od problemów, ale możemy skutecznie zmienić nasze indywidualne podejście do nich. Poprzez głębsze rozumienie siebie lepiej rozumiemy otaczający nas świat. Jest wielu specjalistów, którzy pomagają ludziom w lepszym zrozumieniu swojego funkcjonowania, jednak rodzaj oferowanych przez nich usług nie zawsze jest zbieżny. Poniżej została opisana ogólna charakterystyka zawodów zajmujących się  udzielaniem pomocy w różnym zakresie – powinna być ona pomocna dla osób, które poszukują profesjonalnego wsparcia.

Psycholog

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Studia te powinny być akredytowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W momencie uzyskania dyplomu magistra psychologii osoba ta otrzymuje pełnie praw do wykonywania zawodu psychologa. Dysponuje on wiedzą z zakresu stosowania testów psychologicznych, diagnozy zaburzeń i trudności oraz posiada określone umiejętności związane z pomocą psychologiczną. Psycholog udziela pomocy psychologicznej między innymi w obszarach interwencji kryzysowej, mediacji, doradztwa psychologicznego oraz poradnictwa. Psychologowie pracują w centrach interwencji kryzysowej, w szpitalach, w placówkach oświaty czy w firmach. Mają obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Psychiatra

Psychiatrą jest osoba, która ukończyła wyższe studia medyczne oraz zakończyła lub jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii, dzięki której możliwe jest odbycie długoletnich staży w placówkach służby zdrowia. Lekarz psychiatra może stawiać medyczne diagnozy oraz prowadzić leczenie farmakologiczne, wystawiać zwolnienia lekarskie oraz decydować o hospitalizacji. Jego zadanie to badanie i leczenie chorób psychicznych oraz zaburzeń.  Zazwyczaj lekarze psychiatrzy pracują w zespołach interdyscyplinarnych np. z psychologiem, czy lekarzami innych specjalności.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie lub medyczne (psychologia, socjologia, pedagogika, psychiatria, niektóre szkoły psychoterapii umożliwiają naukę również osobom, które ukończyły inne kierunki). Aby uzyskać tytuł psychoterapeuty należy również ukończyć specjalistyczne podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne. W ramach szkolenia psychoterapeutycznego osoba uzyskuje odpowiednią wiedzę metodologiczną, doświadcza terapii własnej oraz odbywa odpowiednie staże kliniczne. Dzięki temu zdobywa większą wiedzę oraz uczy się bardziej świadomie towarzyszyć innym. Psychoterapeuta zajmuje się rozpoznawaniem problemów emocjonalnych oraz ich leczeniem. Udziela on wsparcia w ciężkich sytuacjach życiowych oraz w rozwijaniu swojego potencjału. Każdy psychoterapeuta pracuje w nurcie odpowiednim do szkoły, którą ukończył.

© 2023 AgataPoreba.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone