fb twitter

O MNIE


Nazywam się Agata Poręba-Chabros, jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz nauczycielem akademickim. Ukończyłam Instytut Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia. Obroniłam rozprawę doktorską pt. „Analiza czynników związanych ze stresem wśród pacjentów z chorobą nowotworową”. Ukończyłam 2,5-letnie kwalifikacyjne szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Obecnie jestem uczestnikiem uzupełniającego 2,5-letniego kursu psychoterapii rekomendowanego przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oferuję swoją pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną na terenie miasta Lublin.

Przyjmuję w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ  w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz w Pracowni Psychoterapii Relacje w Lublinie. W mojej pracy zawsze najważniejsze jest dobro Klienta. Dużą wagę przykładam do stałego rozwoju własnych kompetencji. Aktualnie pozostaję pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową prowadzoną przez certyfikowanych specjalistów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Psychologicznego.

Współpracuję z firmami z wielu województw w zakresie szkoleń psychologicznych i biznesowych, programów rozwojowych oraz aktywizacji osób bezrobotnych. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu rozwoju psychologicznych kompetencji miękkich dla młodzieży i osób dorosłych. Pomagam w poszukiwaniu własnej ścieżki oraz w zmaganiu się z problemami dnia codziennego. Będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, uznając, że proces terapii to szczególnego rodzaju relacja między osobą pozostającą w terapii a terapeutą.

Agata Poręba-Chabros

psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki