fb twitter

FORMY POMOCY


Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, dzięki któremu możemy wstępnie określić zakres i rozmiar trudności oraz nakreślić plan pracy. Jest to wizyta, która nie zobowiązuje do podjęcia dalszej pracy psychoterapeutycznej, ma charakter doraźnej pomocy lub jednorazowego wsparcia.

Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna obejmuje: diagnostykę sprawności intelektualnej, osobowości oraz zaburzeń. Na prośbę Klienta przygotowuję pisemną opinię. W trakcie konsultacji psychologicznej ustalam plan pracy zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Wykonuję diagnozy dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Psychoterapia

Psychoterapia to zazwyczaj długotrwały proces towarzyszenia osobie w głębszym zrozumieniu jej aktualnej sytuacji życiowej oraz przepracowaniu trudnych doświadczeń. Psychoterapia prowadzi do zmiany, która dokonuje się w ramach specyficznej relacji terapeutycznej. Klient z pomocą psychoterapeuty określa, jaka zmiana jest dla niego pożądana i w jaki sposób mógłby ją osiągnąć, w ramach tej formy współpracy. Dzięki psychoterapii możliwe jest lepsze zrozumienie swoich zachowań, a co za tym idzie zwiększenie komfortu funkcjonowania. Pracuję w nurcie systemowym, dzięki któremu mogę korzystać z wielu metod odpowiednich zarówno w pracy z Klientem indywidualnym, z parami oraz z całymi rodzinami.

Szkolenia i warsztaty

Oferuję szkolenia z psychologicznych kompetencji miękkich oraz różnego rodzaju programy rozwojowe dla wybranych grup docelowych. Swoją pracę szkoleniową zawsze rozpoczynam od analizy potrzeb szkoleniowych, na podstawie której przygotowuję indywidualny program. W ofercie znajdują się szkolenia z m.in.: komunikacji interpersonalnej, asertywności, poczucia własnej wartości, samooceny, motywacji, negocjacji biznesowych, pracy w zespole czy autoprezentacji. Szkolenia skierowane są do Klientów indywidualnych, organizacji pozarządowych, firm biznesowych oraz placówek państwowych.